Public Spaces as a Place of Memory: The Case of Izmit Fevziye Park and Its Surrounding

Authors

  • Mehtap Özbayraktar
  • Özden Senem Erol

Keywords:

Public Space, Collective Memory, Izmit, Fevziye Park

Abstract

The word “publicity” means that everything that emerges in the public is visible and audible to everyone and has the widest possible space, and points to a common world for everyone. Based on this, “public spaces” involve participatory landscapes; areas publicly perceived, evaluated, and controlled; general areas of public perception and civilisation that reflect our culture, beliefs, and public value; areas which reflect the conflict of individual behaviours, social processes, and often public values; all the natural and built environments that people freely enter; and streets, squares, open spaces, and landmarks in commercial or urban use within residential areas. As can be understood from the above definitions, the public spaces are also the areas that form the physical state of the collective memory in the most concrete way. At the end of the 19th century, the study of memory in social sciences began to reveal the space-memory relation. The changes, both in Turkey and around the world, throughout history also changed the concept and creation of public space. As the public spaces change, “collective memory” changes, too. Thus people “do not remember” or “forget” the economic, political, cultural and social events that occurred in those places in the past. The public spaces where the most rapid changes and transformation can be observed over the relationship between space and memory are “those located in the historic city centres”. With the rapid change and transformation, cities and the memories of the city dwellers disappear gradually and the old spaces are forgotten or replaced with the new ones. One of the cities where this change has taken place is the city of Izmit, which has hosted many civilisations from prehistoric times to the present and is an industrial and commercial centre with its geographical location and characteristics related to its surroundings. The main aim of the study is to compare both past changes and present conditions of Fevziye Park and its surroundings, covering an important public space in Izmit. We reveal the changes and traces of memory in the area studied by categorising them into three periods based on the zoning plans, photographs, newspapers archives we obtained: The period between 1910 and 1944, the period between 1944 and 1980, and the period from 1980 to the present. According to findings of this study, with the demolishment of some buildings and areas, the place of the historical centre accommodating the Fevziye Park and its surrounding area in the “collective memory” has changed and the events attached to the time and place of this area were forgotten together with the urban elements within the city.

Metrics

Metrics Loading ...

References

-Acaralp, Ö. 2009. Toplumsal Çeşitliliğe Bağlı Algısal Farklılıklar ve Kamusal Mekan Kullanımına Etkileri. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

-Arent, H. 2013. İnsanlık Durumu Seçme Eserler 1. Çev. Bahadır Sina Şener, 7. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul.

- Arıtan, Ö. 2008. Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı Modernleşme ve Cumhuriyetin Kamusal Alan Modelleri. Mimarlık 342 (2008), Reference from internet: http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=353&RecID=1822 (date of connection: 17.12.2016).

- Assmann, J. 2001. Kültürel Bellek Eski Yüksek Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik. Çev. Ayşe Tekin, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

-Avdan, F. 2009. Cumhuriyet Döneminde Kentleşme sürecinde Planlama Deneyimi 1930- 1980 İzmit Planları. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli.

-Balkı, Ş. 1995. İzmit’te Zaman. İzmit Rotary Kulübü, İstanbul.

-Barlett School of Planning 2004. Living Places: Caring For Quality. Reference from internet: http://www.futurecommunities.net/files/images/ving_ places_ caring_for_quality_report__odpm_.pdf (date of connection: 03.08.2016).

-Bayar, M. H. 2002. Bir Zamanlar İzmit. Kastaş Yayınevi, İstanbul.

-Benevelo, L. 1995. Avrupa Tarihinde Kentler. AFA Yayıncılık, İstanbul.

- Boyer, P. and Wertsch, J. V. 2015. Zihinde ve Kültürde Bellek. İstanbul.

- Brill, M. 1989. Transformation, Nostalgia, and Illusion in Public Life and Public Space. Ed. Irwin Altman and Ervin H.Zube, NewYork.

-Cemal Turgay Archive.

- Connerton, P. 1999. Toplumlar Nasıl Anımsar?. Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

-Çağdaş Kocaeli Gazetesi Archive 2012.

-Donat, O. and Savaş Yavuzçehre, P. 2016. Batı’da ve Osmanlı’da Kamusal Mekanın Tarihsel Süreçte Gelişimi. ASOS Journal Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 26 (2016), pp.505- 519.

-Erdoğan, N., Ayyıldız, S. and Özbayraktar, M. 2011. Tarihi İzmit Kent Merkezi Mahalleler Sokaklar Mimari Eserler. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları 20, İSE Reklam, İstanbul.

-Erol, H. 2013. İzmit Esnaf ve Ticaret Tarihi. İzmit Rotary Kulübü, SESİM OFSET, İzmit.

-Francis, M. 1989. Control As A Dimension Of Public-Space Quality. Public Places and Spaces, Ed. Irwin Altman and Erwin H. Zube, Plenum Press, New York and London, pp.147- 152.

-Fıratlı, N. 1971. İzmit Şehri ve Eski Eserleri Rehberi. Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.

-Halbwachs, M. 1992. On Collective Memory. Çev. Lewis A. Coser, The University Chicago Press, Chicago and London.

-Gökgür, P. 2006. Kamusal Alanın Temel Nitelikleri. Mimarist 22 (2006), pp. 62-66.

-Gökgür, P. 2008. Kamusal Mekanda Kamusal Alanın Yeri. Bağlam Yayıncılık, İstanbul.

-İller Bankası 1970. İzmit Analitik Etüdleri. İmar Planlama Ve Yapı Daire Reisliği Şehircilik İşleri Müdürlüğü, Harita Genel Müd. Matbaası, Ankara.

- İzmit Municipality Archive, 2017.

-Kaya, Ş. 2009. Tanzimat’tan Cumhuriyete İzmit Kenti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları 13, Düzey Matbaa Ltd, Şti., İstanbul.

-Kocaeli İl Yıllığı 1967, Doğan Kardeş Matbaası, İstanbul.

-Kocaeli Gazetesi Archive 1973.

-Kocaeli Gazetesi Archive 1983 (31 Aralık 1983).

- Kocaeli Gazetesi Archive 1987.

- Kocaeli Gazetesi Archive 1991.

-Kocaeli Ticaret Odası Rakamlarla Kocaeli 2015. Reference from internet: koto.org.tr/files/Rakamlarla Kocaeli2015.pdf (date of connection: 22.12.2016).

-Kocaeli Metropolitan Municipality Archive 2015. Reference from internet: http://www.kocaeli.bel.tr/icerik/fevziye-parki-17-agustos%C2%B4ta-aciliyor/36/4367.aspx (date of connection: 27.03.2015).

- Map Archive of the Architecture and Design Faculty in KOU 2016.

- Nora, P. 2006. Hafıza Mekanları. Dost Yayınevi, Ankara.

- Oral, A. 2007. Kocaeli Tarih ve Rehberi, Rıfat Yüce. Demkar Kitabevi, İstanbul.

- Ortaylı, İ. 2016, Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi. Cedit Neşriyat, 5. Baskı, Ankara.

-Öztüre, A. 1981. Nicomedeia Yöresindeki Yeni Bulgularla İzmit Tarihi. Çeltüt Matbaacılık Koll. Şti., İstanbul.

-Sennett. R. 2013. Kamusal İnsanın Çöküşü. Çev. Durak, S. and Yılmaz, A., 4. Basım, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

-Sökmen, P. 1970. İzmit İmar Planı Açıklama Raporu. İzmit Municipality Archive.

-Taşçı, H. 2014. Bir Hayat Tarzı Olarak Şehir Mekan Meydan. 1. Basım, Kaknüs Yayınları, İstanbul.

-TUİK Bölgesel Göstergeler 2010. TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, 201. pp. 9- 10. Reference from internet: www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod= KitapDetay&KT_ID=0&KITAP_ID=189 (date of connection: 22.12.2016).

-Tümer, G. 2007. İnsanlar Kentler Ve Meydanlar, Mimarlık 334 (2007), Reference from internet: http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa= mimarlik&DergiSayi=52&RecID=1287 (date of connection: 08.12.2016).

-Türkyolu Gazetesi Archive 1944, (1 Temmuz).

-Ulugün, Y. 2002. Osmanlı ve Ulusal Kurtuluş Döneminde Kocaeli. 2. Baskı, Kocaeli Yüksek Öğretim Derneği Tarih Yayınları/1, Atmaca Panajans, İzmit.

-Uzun, İ. 2006. Kamusal Açık Mekan: Kavram ve Tarihe Genel Bakış. Ege Mimarlık 59 (2006), pp. 14-17.

-Wycherley, R. E. 1993. Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu. 3. Baskı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.

-Yavuz Ulugün Archive.

-Yazıcı, M. 2004. İzmit’te Çocukluğum (II. Dünya Savaşı Yılları). Kocaeli Dökümantasyon Merkezi, Kocaeli.

-Yazıcı, M. 2007. İzmit’te Gençlik Yıllarım. Kocaeli Dökümantasyon Merkezi, Kocaeli.

-Zengel, R. 2007. Dönüştürülmüş Bir Meydan: İzmit Konak Meydanına Analitik Bir Yaklaşım. Mimarlık 334 (2007), Reference from internet: http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=52&RecID=1290 (date of connection: 08.12.2016).

Downloads

Published

2017-05-13

How to Cite

Özbayraktar, M., & Erol, Özden S. (2017). Public Spaces as a Place of Memory: The Case of Izmit Fevziye Park and Its Surrounding. ICONARCH International Congress of Architecture and Planning, (1), 342–354. Retrieved from https://iconarch.ktun.edu.tr/index.php/iconarch/article/view/187