Bursa Khans Region as Urban Monument Artifacts

Authors

  • Elif Vurucular Kesimci

Keywords:

Bursa Khans Region, Urban Morphology, Urban Monument Artifacts, Landmarks, Urban Development

Abstract

The important initial stage of the design process is reading the texture of the new building’s place, the location in the city, the typologies of buildings around it and understanding the urban morphology. For the sustainability of the urban texture, the analysis of the urban environment is essential in the design process.

Monuments from Rossi's (1984) urban artifacts are the primary elements of the city. Monuments cannot be read and analyzed alone or separated from the surrounding urban morphology. Monuments belong to a system that depicts the city, and by controlling the system, they form a model for the structures to be built later. The monuments accelerate the process of urbanization, remain in the center, form around the buildings and the city begins to grow around these. Monuments become a reference point in urban memory, give the city an identity and the city is referred to as monuments. Urban artifacts often coexist as split in a particular order.

When the Bursa Khans Region is analyzed in the context of Rossi's urban artifacts, it is understood that the city began to form around the first monumental buildings built by Orhan Ghazi. Bursa was a small city within the castle when conquered by the Ottoman State. Then, it became the capital city and in the historical process, the city was built as a commercial center of the Ottomans. The first buildings which are Orhan Social Complex were built in the place of the market outside the city within the city fortress. The development of the city began with these monumental buildings formed a model for other monuments and urban texture. Bursa Khans Region is a split consisting of primary elements in the city. For centuries, the Region had become the identity of the city, which contains monuments in the memory of the citizen. The region became the intersection of significant trade centres and continued to maintain its commercial importance after the conquest of Istanbul. The first buildings of the republic period were also built in this region.

This paper’s subject is the analysis of the Bursa’s development, where it continues to grow rapidly, around monuments in time. The aim is to remind the monuments which are the symbols of the city and the protected urban morphology for the new buildings’ design process which has to be respectful/ compatible with the urban texture, especially buildings constructed/ to be built near the Khans Region.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu (Halkevi Binası). (n.d.). Alan Başkanlığı. http://alanbaskanligi.bursa.bel.tr/ahmet-vefik-pasa-tiyatrosu-halkevi-binasi/

Market Neighborhood. (n.d.). Archnet. Retrieved from http://archnet.org/sites/2762/media_contents/7557

Aslanoğlu, R. (1998). Kent, Kimlik, Küreselleşme, Asa Kitabevi, Bursa.

Bilgin, İ. (1992). Aldo Rossi’de Akıl ve Hafıza, Defter, 18, 47-75, Metis Press, İstanbul. Bilgin, İ. (2002). Aldo Rossi'de Akıl Ve Hafıza. Arkitera. Retrieved from https://v3.arkitera.com/v1/diyalog/ihsanbilgin/aldorossi1.htm

Bursa Metropolitan Municipality (2012). Geographic Information Systems Branch Archive, Bursa.

Muradiye Külliyesi. (n.d.). Bursa.com.tr, Tüm Zamanların Güzel Şehri.Retrieved from http://www.bursa.com.tr/muradiye-kulliyesi-26738.html#.Vx32l_mLSUk

Bursa’da Erken Dönem Osmanlı Yapıları. (n.d.). Mimarlık Müzesi. Retrieved from

http://mimarlikmuzesi.org/Gallery/Photo_2_1_bursada-erken-donem-osmanli- yapilari.aspx?

Bursa Hartiaları. (n.d.). Bursa’da Kültür. Retrieved from http://www.bursadakultur.org/haritalar_bursa.htm

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanları. (n.d.). Bursa Tarihi Çarşı ve Hanları. Retrieved from https://www.btch.org.tr/

Bursa Ulu Camii’nin Tarihi. (n.d.). Bursa Ulu Camii 1399. Retrieved from http://www.bursaulucamii.com/tarihce.html

Bursa Yıldırım Külliyesi. (n.d.). Mimarlık Müzesi. Retrieved from

http://www.mimarlikmuzesi.org/Collection/Detail_bursa-yildirim-kulliyesi_10006.aspx Çiftçi, C. (2005, April 04-05). Erken Osmanlı Döneminde Bursa’nın Dış Ticaret Bağlantıları.

Paper presented at the Osman Gazi ve Bursa Symposia, Bursa.

Değerbilir, N. (2012). Erken Osmanlı Dönemi Çini Ve Taş Malzeme Üzerinde Hatayi Motifi (Bursa ve Edirne Yapıları Üzerinde İnceleme), Master Thesis, Marmara University, İstanbul.

Dostoğlu, N. (2005, April 04-05). Bursa’nın Kentsel ve Mimari Gelişimi. Paper presented at the Osman Gazi ve Bursa Symposia, Bursa.

Kağıtçıbaşı, E. and Yaşar, E. (2006). Bursa’nın Ekonomik Tarihi 1326-1900, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Press, Bursa.

Dörtok Abacı, Z. (2005). Modernleşme Sürecinde Bursa Kenti’nin Mekansal ve Sosyal Değişimi (1860 – 1910), Doctoral Thesis, Uludağ University, Bursa.

Ergenç, Ö. (1977, July 11-13). Osmanlı Şehrinde Esnâf Örgütlerinin Fizik Yapıya Etkileri. Paper presented at the 1st International Congress Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Tebliğleri, Ankara.

Ergenç, Ö. (2006). XVI. Yüzyılın Sonlarında Bursa: Yerleşimi, Yönetimi, Ekonomik Ve Sosyal Durumu Üzerine Bir Araştırma, Ankara: Atatürk Kültür. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Press, Ankara

Eyice, S. (n.d.). Büyük Çarşi, Bursa’da Bedesten Etrafında Gelişmiş Olan Büyük Ticaret Merkezi. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı İslam Ansiklopedisi. Retrieved from https://islamansiklopedisi.org.tr/buyuk-carsi--bursa

Franck, K.A. (1994). Ordering space: Types in architecture and design, Van Nostrand Reinhold, New York.

Gabriel, A. (1958). Bir Türk başkenti Bursa, E. de Boccard, Paris.

Grunebaum, G. E. V. (1955). The Structure of Muslim Town”, Islam-Essay in the Nature and Growth of a Cultural Tradition, Routledge, Londra.

İlkme, M. (2009). Bursa Kent Raporu, TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi, Bursa.

Nazım Plan Office, (1999). 1/25000 Scale Central Planning Area, Analytical Survey Report, Bursa Metropolitan Municipality, Bursa.

Kaprol, T. (2000). Bursa’da 1930-1950 Yıllarında İnşa Edilmiş Konutların Cephe Özelliklerinin Değerlendirilmesinde Tipolojik Bir Yöntem Denemesi. Doctoral Thesis, Yıldız Technical University, İstanbul.

Kaprol, P. (2002). Cumhuriyet Sonrası 1930-1950 Yılları Arasında Bursa’da Mimari Gelişim.

Journal of Uludağ University Engineering-Architecture Faculty, 7 (1):171-184.

Kırayoğlu, K. (2004). Bursa’da Planlama Dönemleri, Paper of Olay: Yaşayan Bursa, October,

-150.

Marzot, N. (2002). The study of urban form in Italy, Urban Morphology, 6(2), 59-73. Moudon, A.V. (1994). Getting To Know The Built Landscape: Typomorphology. In Franck, K.A.,

Schneekloth, L.H., (eds.), (1994), Ordering Space: Types in Architecture and Design, Wiley, John & Sons, New York

Moudon, A. V. (1997). Urban morphology as an emerging interdisciplinary field, Urban Morphology, 1, 3-10

Osmanlı Mimarlığı. (n.d.). Retrieved from http://slideplayer.biz.tr/slide/3308439/#

Özkaya, B. T. (2006). Aldo Rossi ve Şehrin Mimarisi. In Şehrin Mimarisi, Kanat Press, İstanbul.

Tanyeli, U. (1987). Anadolu-Türk Kentinde Fiziksel Yapının Evrim Süreci (11.-15. yy), Doctoral Thesis, İTÜ, İstanbul.

Panerai, P. and Castex, J. (1970-71). Notes Sur La Structure De L' espace Urbain,

L’architecture d’aujourd’hui, 153, Dec. 1970-Jan. 1971, 30-33.

Panerai, P.R. (1979). Beaubourg, Tipin Ölümü ya da Dirilişi, Çevre Journal, 1979 (3), 71-79. Rossi, A. (1984). The architecture of the city, Massachusetts, Cambridge: The MIT Press.

Whitehand J. W. R. (2001). British urban Morphology: the Conzenian tradition, Urban Morphology. 5(2), 103-109.

Downloads

Published

2020-10-15

How to Cite

Vurucular Kesimci, E. . (2020). Bursa Khans Region as Urban Monument Artifacts. ICONARCH International Congress of Architecture and Planning, (Iconarch -IV Proceeding Book), 705–724. Retrieved from https://iconarch.ktun.edu.tr/index.php/iconarch/article/view/287

Issue

Section

SESSION 6B Theme: Architectural/Urban Design, Art and Aesthetics