Conservation of Rural Earthen Architectural Heritage: The Case of Malatya Region

Authors

  • Tuba Nur Olğun
  • Müjgan Bahtiyar Karatosun

Keywords:

Conservation, Sustainability, Rural Architectural Heritage, Earthen, Malatya

Abstract

Rural architectural heritage has become a subject of frequent debate in recent years as a value that stands out with its unique qualities. This heritage, which is worth exploring in the context of conservation with the use of natural materials, tailor-made designs and unique details, is threatened with rapid extinction. Many reasons such as migration of rural areas due to various reasons, increasing the average age of the population living in these areas, changes in livelihoods and economic conditions are effective in the rapid loss of rural architectural heritage. In this context, the sustainable qualities of this heritage, which is very difficult to preserve, are also destroyed. Today, together with the rural areas that are under protection as the subject of many laws, regulations and meetings, especially the Venice Charter; The existence of many rural architectural heritage is also known.

The earthen settlements that stand out with their authenticity within the rural architectural heritage are the areas that have been lost rapidly due to the material properties and building designs. Conserving rural earthen architectural heritage, which includes many unique features; it is also of great importance in terms of the sustainability of the architectural designs put forward today and in the future. In this sense, as one of the most abundant rural earthen architectural heritage in our country, Malatya is worth examining for its conservation and sustainability. The settlements in the Malatya region, which stands out in terms of rural earthen architectural heritage with its natural, socio-cultural and architectural values, contain a lot of data on the conservation and sustainability of this heritage.

The aim of this study is to contribute to the conservation and sustainability of the rapidly disappearing rural earthen architectural heritage by emphasizing the Malatya region, which is one of the most intense areas in Turkey. Within the scope of the study, the developments in the world and in our country for the conservation of rural areas are mentioned; In the light of these developments, the situation of the earthen-dense rural areas in the Malatya region with unique values will be examined and suggestions will be made for the conservation of these areas. Literature researches will be carried out on the subject as a method of study and studies will be conducted in the sample areas with these researches. As a result, it is aimed to contribute to the conservation and sustainability of rural earthen architectural heritage through the examples in Malatya region.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Ağaldağ, Sabahattin, 2016. Malatya Eskiçağ Tarihi. Malatya Governorate Malatya Library Publications, Malatya.

Ahunbay, Zeynep, 1999. Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Publication, İstanbul.

Akın, G., Akın, N. ve Eres, Z., 2003. “Kırsal Mimarlık Envanteri Fiş Örnekleri ve Kullanım Kılavuzu”, TÜBA-TÜKSEK Turkey Cultural Inventory manual, page 53-72. TÜBA- TÜKSEK Publication, İstanbul.

Akozan, Feridun, 1977. Türkiye’de Tarihi Anıtları Koruma Teşkilatı ve Kanunlar. State Academy of Fine Arts, İstanbul.

Albright, W. F. 1992. The Origin of Name Cilicia, The American Journal of Philology, 43(2), 166-167.

Arseven, Celal Esad, 1956. Türk Sanatı Tarihi, Istanbul National Education Printing House, İstanbul.

Bahtiyar Karatosun, Müjgan ve Olğun, Tuba Nur, 2018. Evaluation of the Material- Protection Sustainability Relationship on the Identity of Traditional Settlements, International Journal on Proceedings of Science and Technology, volume 1(2), page 211-222.

Bektaş, Cengiz, 2001. Koruma Onarım, Literatür Publication, İstanbul.

Binan, Can, 1999. Mimari Koruma Alanında Venedik Tüzüğü’nden Günümüze Düşünsel Gelişmenin Uluslararası Evrim Süreci. YTÜ Architecture Faculty Publication, İstanbul.

Çakan, Ayşegül ve Olğun, Tuba Nur, 2018. Cumhuriyet Dönemi Mimarlığının Sürdürülebilirlik Bağlamında İrdelenmesi: Malatya Örneği. International Congress on Engineering and Architecture (ENAR-2018) Proceedings Book, volume 1, page 1071-1086, Antalya.

ÇEKÜL (2012). Anadolu’da Kırsal Mimarlık. Çekül Foundation, İstanbul.

Çelebi, Rifat, 2012. Anadolu Kerpiç Mimarlığı. Golden Medya Matbaacılık ve Tic. Inc., İstanbul.

Delaporte, Louis, 1940. Malatya, Arslantepe (Ed. E. de Boccard). Paris.

Demirbağ, Hasan, 2013. Dört Mevsim Malatya. Malatya Governorate Malatya Library Publications, Malatya.

Demirbağ, Hasan, 2013. Zaman Siyah Beyaz Akarken Malatya. Malatya Governorate Malatya Library Publications, Malatya.

Demirbağ, Hasan ve Fırat, Fahrettin, 2013. Medeniyetin Beşiği Malatya. Malatya Governorate Malatya Library Publications, Malatya.

Durukan, İ. 2004. Türkiye’de Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Sonrası Kültür Mirası Korumasının Gelişimi ve Uygulama Sorunları, İTÜ Graduate School of Science, Engineering and Technology, PhD Thesis, İstanbul.

Eres, Zeynep, 2013. Türkiye’de Geleneksel Kırsal Mimarinin Korunması: Tarihsel Süreç, Yasal Boyut, Nur Akın’a Armağan, page 457-469, YEM Publication, İstanbul.

Eres, Zeynep, 2016. Mimari ve Arkeolojik Koruma Kültürü Üzerine Yazılar. Archeology and Art Publication, İstanbul.

Eyüpgiller, Kemal Kutgün ve Eres, Zeynep, 2016. Sunu, Kırsal Mimarlık Mirasının Korunması, Türkiye’den ve Dünyadan Örnekler, (Ed: Eyüpgiller, K. K., Eres, Z., Bilge,

A. C., Arslan Çinko, M.), page 7-8, Archeology and Art Publication, İstanbul.

Göğebakan, Göknur, 2002. XVI. Yüzyılda Malatya Kazası (1516-1560), İnönü University Social Science Instution, PhD Thesis, Malatya.

Guillaud, H. 2014. Cultural Values of Earthen Architecture for Sustainable Development, Vernacular Heritage and Earthen Architecture – Contributions For Sustainable Development, (Ed: Correia, M., Carlos, G., Rocha, S.), page 9- 15, CRC Press, Taylor&Francis Group, Florida.

Honingmann, E., 1991. “Malatya”, The Encyclopedia of Islam, cilt 4, sayfa 230-231, Leyden. Kafescioğlu, Ruhi, 2017. Çağdaş Yapı Malzemesi Toprak ve Alker, İTÜ Vakfı Publication, İstanbul.

Kınal, Firuzan, 1962. Eski Anadolu Tarihi, Turkish Historical Society Publications, Ankara. Kısa Ovalı, Pınar ve Delibaş, Nilay, 2016. Yerel Mimarinin Sürdürülebilirliği Kapsamında

Kayaköy’ün Çözümlemesi, Megaron Journal, 11(4), 515-529.

Kuban, Doğan, 2000, Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu, YEM Publication, İstanbul Madran, Emre ve Özgönül, Nimet, Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması, 2005, TMMOB

Chamber of Architects, Ankara.

Meydan Larousse, 1972. Kerpiç. Meydan Publication, volume 7, page 186, İstanbul.

Oğuz, Mevlüt, 2000. Malatya Tarihi ve Sosyoekonomik Durumu (M.Ö. 5500 – M.S. 1920), Kendi Publication, İstanbul.

Okyay, İ., 2001. Fransa’da Kentsel Sit Alanlarının Korunması Malraux Yasası, YEM Publication, İstanbul.

Tanaç Zeren, Mine, 2010. Tarihi Çevrede Yeni Ek ve Yeni Yapı Olgusu, Yalın Publication, İstanbul.

Turkish Dictionary, 1974. Kerpiç. Turkish Language Association Publications, Ankara. Zeren, Nuran, 1981. Kentsel Alanlarda Alınan Koruma Kararlarının Uygulanabilirliği, İTÜ Architecture Faculty, PhD Thesis, İstanbul.

Downloads

Published

2020-10-15

How to Cite

Olğun, T. N. ., & Bahtiyar Karatosun, M. . (2020). Conservation of Rural Earthen Architectural Heritage: The Case of Malatya Region. ICONARCH International Congress of Architecture and Planning, (Iconarch -IV Proceeding Book), 453–477. Retrieved from https://iconarch.ktun.edu.tr/index.php/iconarch/article/view/266

Issue

Section

SESSION 4B Theme: Conservation and Regeneration